کتاب های درام

معرفی معروف ترین کتاب های درام
 کتاب زندگی داستانی ای. جی. فیکری

کتاب زندگی داستانی ای. جی. فیکری

اثر گابریل زوین از انتشارات کتاب کوله پشتی


 کتاب ما حیوان ها

کتاب ما حیوان ها

اثر جاستین تورس از انتشارات هیرمند


 کتاب اجاره نشین ها

کتاب اجاره نشین ها

اثر برنارد مالامود از انتشارات چترنگ


 کتاب ندای کوهستان

کتاب ندای کوهستان

اثر خالد حسینی از انتشارات نشر ثالث


 کتاب اتاق ورونیکا

کتاب اتاق ورونیکا

اثر آیرا لوین از انتشارات بیدگل


 کتاب خدمتکار

کتاب خدمتکار

اثر کاترین استاکت از انتشارات افراز


 کتاب تیر چراغ برق

کتاب تیر چراغ برق

اثر بهزاد بهزادپور - سید مهدی شجاعی - مجید مجیدی از انتشارات نیستان


 کتاب سایه ام را بر دیوار جا گذاشته ام

کتاب سایه ام را بر دیوار جا گذاشته ام

اثر مهدی مظفری ساوجی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب وقتی پتی به دانشکده می رفت

کتاب وقتی پتی به دانشکده می رفت

اثر جین وبستر از انتشارات مهتاب


 کتاب چهار صندوق

کتاب چهار صندوق

اثر بهرام بیضایی از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان