کتاب های درام

معرفی معروف ترین کتاب های درام
 کتاب برسد دست دوستم ماهی

کتاب برسد دست دوستم ماهی

اثر خشایار فکی از انتشارات پیکان


 کتاب حرف هایی که نگفتیم

کتاب حرف هایی که نگفتیم

اثر مارک لوی از انتشارات افراز


 کتاب تانگو

کتاب تانگو

اثر اسلاومیر مروژک از انتشارات نیلا


 کتاب پرتره

کتاب پرتره

اثر اسلاومیر مروژک از انتشارات روزبهان


 کتاب ترور

کتاب ترور

اثر فردیناند فون شیراخ از انتشارات مهراندیش


 کتاب ردپای فرشته

کتاب ردپای فرشته

اثر نانسی هوستون از انتشارات نیماژ


 کتاب بافته

کتاب بافته

اثر لائتیسیا کولومبانی از انتشارات نیماژ


 کتاب امتحان نهایی

کتاب امتحان نهایی

اثر خولیو کورتاسار از انتشارات نیلوفر


 کتاب از عشق و از خاک

کتاب از عشق و از خاک

اثر ارنست گینز از انتشارات ستاک


 کتاب در میان کاغذپاره ها

کتاب در میان کاغذپاره ها

اثر جوردی مند از انتشارات کتاب کوله پشتی