کتاب های درام

معرفی معروف ترین کتاب های درام
 کتاب فیلم مستند

کتاب فیلم مستند

اثر همایون امامی از انتشارات ساقی


 کتاب زن ستمدیده

کتاب زن ستمدیده

اثر مارینا کارر دانکوس از انتشارات البرز


 کتاب عصر امروز

کتاب عصر امروز

اثر ایوب آقاخانی از انتشارات موغام


 کتاب خاطرات

کتاب خاطرات

اثر داوید فوئنکینوس از انتشارات هیرمند


 کتاب دنیای درام

کتاب دنیای درام

اثر مارتین اسلین از انتشارات هرمس


 کتاب راهنمای نویسندگان درام

کتاب راهنمای نویسندگان درام

اثر ویل دان از انتشارات قطره


 کتاب نمایش درمانی و تئوری نقش ها

کتاب نمایش درمانی و تئوری نقش ها

اثر مجید امرایی از انتشارات دانژه


 کتاب بینوایان (عصاره ی داستانی)

کتاب بینوایان (عصاره ی داستانی)

اثر ویکتور هوگو از انتشارات نیلوفر


 کتاب در سوگ و عشق یاران

کتاب در سوگ و عشق یاران

اثر شاهرخ مسکوب از انتشارات فرهنگ جاوید


 کتاب خاطرات عشق از دست رفته

کتاب خاطرات عشق از دست رفته

اثر اریک امانوئل اشمیت از انتشارات قطره