کتاب اصول کارگردانی نمایش

اثر لارنس کارا از انتشارات قطره - مترجم: محمدباقر قهرمانی-درام

کتاب اصول کارگردانی نمایش مستقلا به موضوع کارگردانی نمایش می پردازد و از معتبرترین و مهم ترین کتاب های مرجع در تدریس کارگردانی در کشور آمریکا است. کتابی که در دست دارید از روی آخرین نسخه چاپ شده آن در اواخر قرن بیستم، ترجمه شده است

کتاب به شش بخش تقسیم شده است که به کارگردان کمک می کند،گام به گام از مرحله شناخت اولیه هنری و تحلیل نمایشنامه تا اجرای کامل نمایش بر روی صحنه،پیش برود

بخش اول به رابطه هنر و نمایش و نقش کارگردان می پردازد، در بخش دو،اصول پایه ای تحلیل متن، فنون بازیگری و رسانه کارگردان مرور می شودکه ضرورت هایی هستند

برای یادگیری بخش سه که در مورد پنج اصل کارگردانی است یعنی ترکیب بندی،تصویر سازی، حرکت،ریتم و در اماتیزه کردن از طریق پانتومیم. بخش های چهار و پنج مربوط به انتخاب بازیگر و کامل کردن نمایش برای اجرای روی صحنه هستند

این کتاب برای تمامی کسانی که می خواهند رمز و راز صحنه دراماتیک و نحوه هدایت بازیگر در راستای متن نمایشی را بشناسد،مفید است


خرید کتاب اصول کارگردانی نمایش
جستجوی کتاب اصول کارگردانی نمایش در گودریدز

معرفی کتاب اصول کارگردانی نمایش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اصول کارگردانی نمایش


 کتاب نود و سه
 کتاب تماس سرد
 کتاب شرق غرب
 کتاب مرد است و احساسش
 کتاب لیدی ال
 کتاب سرسخت، کم بخت