کتاب زندگی و مرگ جان شاه

اثر ویلیام شکسپیر از انتشارات افراز - مترجم: حمیدرضا ابراهیمی-درام

جان شاه یا کینگ جان همون شاه معروف توی افسانه رابین هود هست برادر ریچارد شیردل . نمایش نامه شکسپیر هم به دوران پادشاهی اون و دسیسه ها و توطئه درباریان می پردازد و البته نگاهی هم به دربار فرانسه و فیلیپ داریم و جنگی که نهایت به نابودی جان شاه منجر می شه .

این کتاب اولین نمایش نامه تاریخی شکسپیر هست که ظاهرا سی سال بعد از نوشتن چاپ می شه و به علت یه سری جملات شعار گونه اش شهرت پیدا کرده که نمایشی میهن پرستانه است .


خرید کتاب زندگی و مرگ جان شاه
جستجوی کتاب زندگی و مرگ جان شاه در گودریدز

معرفی کتاب زندگی و مرگ جان شاه از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب زندگی و مرگ جان شاه


 کتاب زندگی نه چندان عالی من
 کتاب دیدن از سیزده منظر
 کتاب شرق غرب
 کتاب انفجار بزرگ
 کتاب فانفارلو
 کتاب مارتین پاز