خرید کتاب عادت می کنیم
جستجوی کتاب عادت می کنیم در گودریدز

معرفی کتاب عادت می کنیم از نگاه کاربران
خب زویا پیرزاد است و قدرت بالایش در روایت و پرهیز از شعارزدگی ولی... دو سهراب داستان بسیار کلیشه‌ای‌اند و دور از ذهن. یکی که همه‌اش خوبی است ولی معلوم نیست که چطوری بعد از این همه سال ازدواج نکرده و خاطرخواه خانم بنگاه‌دار می‌شود و دومی سهراب معتاد که معلوم نیست که چرا دیدن صحنهٔ کشته شدن برادرش در جنگ معتادش کرده!

مشاهده لینک اصلی
همه عادت می کنیم...
به چی؟ به کی؟ به کجا؟ چرا؟
...

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب عادت می کنیم


 کتاب آدمکش ها
 کتاب شرق غرب
 کتاب تماس سرد
 کتاب منظری به جهان
 کتاب زندگی و مرگ جان شاه
 کتاب خنده در تاریکی