کتاب نشانه شناسی تئاتر و درام

اثر کر الام از انتشارات قطره - مترجم: فرزان سجودی-درام

Much praised for its accessibility, The Semiotics of Theatre and Dramaremains a must-read text for all those interested in the analysis of theatrical performance.
خرید کتاب نشانه شناسی تئاتر و درام
جستجوی کتاب نشانه شناسی تئاتر و درام در گودریدز

معرفی کتاب نشانه شناسی تئاتر و درام از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نشانه شناسی تئاتر و درام


 کتاب روزگار سخت
 کتاب کجا رفتی برنادت
 کتاب در میان کاغذپاره ها
 کتاب آیلف کوچولو
 کتاب بانوی پاریسی ما
 کتاب استپ