کتاب پرونده بالتیمور

اثر ژوئل دیکر از انتشارات البرز - مترجم: آریا نوری-درام

مارکوس گلدمن شخصیت کتاب موفق پرونده هری کبر این بار با بهره بردن از خاطرات گذشته به نقل ماجرای گلدمن های بالتیمور می پردازد؛ بالتیموری هایی که در نهایت رفاه وخوشبختی زندگی میکنند تا اینکه یک روز فاجعه ای بزرگ رخ میدهد و همه چیز از هم می پاشد.
اما ریشه این اتفاقات از کجا سرچشمه میگیرد؟
چه چیزی سبب رخ دادن آن فاجعه شد؟


خرید کتاب پرونده بالتیمور
جستجوی کتاب پرونده بالتیمور در گودریدز

معرفی کتاب پرونده بالتیمور از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پرونده بالتیمور


 کتاب زوکرمن رهیده از بند
 کتاب بانوی پیشگو
 کتاب ژتون قرمز من
 کتاب آدمکش ها
 کتاب بچه ها در جشن تولد
 کتاب بعد از عشق