کتاب کتاب فروشی سر نبش

اثر جنی کولگن از انتشارات مرکز - مترجم: مرجان رضایی-درام

نينا ردموند دلال ازدواج ادبی است. رساندن خواننده به كتابی مناسب هم مايه‌ی اشتياق اوست و هم مايه‌ی اشتغالش. يا دست كم چنين بود. تا روز پيش، او كتابداری در شهر شلوغ و پلوغ بود. اما اكنون شغلی كه به آن عشق می‌ورزيد ديگر وجود ندارد. نينا، كه مصمم است زندگی جديدی برای خود دست و پا كند، به دهكده‌ای خواب‌آلود در فرسنگ‌ها دورتر نقل مكان می‌كند. در آنجا خودروی ونی می‌خرد و آن را تبديل به كتاب‌فروشی سياری می‌كند و سوار بر آن از محله‌ای به محله‌ی ديگر می‌رود، و با استفاده از نيروی قصه‌گويی، زندگی‌های فراوانی را تغيير می‌دهد؛


خرید کتاب کتاب فروشی سر نبش
جستجوی کتاب کتاب فروشی سر نبش در گودریدز

معرفی کتاب کتاب فروشی سر نبش از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب کتاب فروشی سر نبش


 کتاب 110 قصه از هانس کریستین آندرسن
 کتاب تیمون، بزرگزاده آتنی
 کتاب آنتونی و کلئو پاترا
 کتاب سنتائور
 کتاب جشن تولد و تک گویی
 کتاب زندگی داستانی ای. جی. فیکری