کتاب 24 ساعت از زندگی یک زن

اثر اشتفن تسوایک از انتشارات نگاه - مترجم: رضا سیدحسینی-درام

اثری گيرا و خواندنی و تامل‌برانگيز كه ۲۴ ساعت از زندگی يك زن بورژوايی اروپايی را به تصوير می‌كشد و با نگاهی دقيق و قلمی توانا از پنهانی‌ترين انگيزه‌های زنان يعنی ميل به حمايت و فرزندپروری، ميل شديد به مقبوليت و مهر پايان‌ناپذير آنان به حفظ بقا سخن می‌گويد؛


خرید کتاب 24 ساعت از زندگی یک زن
جستجوی کتاب 24 ساعت از زندگی یک زن در گودریدز

معرفی کتاب 24 ساعت از زندگی یک زن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 24 ساعت از زندگی یک زن


 کتاب طلسم های عجیب آرتور پپر
 کتاب تیمون، بزرگزاده آتنی
 کتاب ننگ بشری
 کتاب سقوط شادی بخش
 کتاب بهترین زمان مردن
 کتاب مردان بدون زن