کتاب راهنمای نویسندگان درام

اثر ویل دان از انتشارات قطره - مترجم: آزاده عالم فلکی-درام

اهنمای نویسندگان درام برای نمایشنامه‌نویسان و فیلمنامه‌نویسان: ابزارهایی برای شخصیت‌پردازی، نگارش صحنه و پردازش داستان/ ویل دان ؛ ترجمه‌ی آزاده عالم‌فلکی

عنوان اصلی: .The dramatic writers companion : tools to develop characters, cause scenes, and build stories, c2009


خرید کتاب راهنمای نویسندگان درام
جستجوی کتاب راهنمای نویسندگان درام در گودریدز

معرفی کتاب راهنمای نویسندگان درام از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راهنمای نویسندگان درام


 کتاب فیلم مستند
 کتاب زن ستمدیده
 کتاب عصر امروز
 کتاب خاطرات
 کتاب دنیای درام
 کتاب راهنمای نویسندگان درام