کتاب های درام

معرفی معروف ترین کتاب های درام
 کتاب 100 ایده مفید برای درام

کتاب 100 ایده مفید برای درام

اثر آنا اسچر از انتشارات افراز


 کتاب رهایی از شاوشنک

کتاب رهایی از شاوشنک

اثر فرانک دارابانت از انتشارات فارابی


 کتاب فیلم مستند

کتاب فیلم مستند

اثر همایون امامی از انتشارات ساقی


 کتاب زن ستمدیده

کتاب زن ستمدیده

اثر مارینا کارر دانکوس از انتشارات البرز


 کتاب عصر امروز

کتاب عصر امروز

اثر ایوب آقاخانی از انتشارات موغام


 کتاب خاطرات

کتاب خاطرات

اثر داوید فوئنکینوس از انتشارات هیرمند


 کتاب دنیای درام

کتاب دنیای درام

اثر مارتین اسلین از انتشارات هرمس


 کتاب راهنمای نویسندگان درام

کتاب راهنمای نویسندگان درام

اثر ویل دان از انتشارات قطره


 کتاب نمایش درمانی و تئوری نقش ها

کتاب نمایش درمانی و تئوری نقش ها

اثر مجید امرایی از انتشارات دانژه


 کتاب بینوایان (عصاره ی داستانی)

کتاب بینوایان (عصاره ی داستانی)

اثر ویکتور هوگو از انتشارات نیلوفر