کتاب های درام

معرفی معروف ترین کتاب های درام
 کتاب سه گانه:درخت زیبای من،خورشید را بیدار کنیم،روزیتا قایق من

کتاب سه گانه:درخت زیبای من،خورشید را بیدار کنیم،روزیتا قایق من

اثر خوزه مارودو واسکونسلوس از انتشارات جغد


 کتاب دراماتورژی و اجرا

کتاب دراماتورژی و اجرا

اثر کتی ترنر از انتشارات افراز


 کتاب زهرا، ماه منیر و مهرماه

کتاب زهرا، ماه منیر و مهرماه

اثر محمد جعفر امیر محلاتی از انتشارات کویر


 کتاب 100 ایده مفید برای درام

کتاب 100 ایده مفید برای درام

اثر آنا اسچر از انتشارات افراز


 کتاب رهایی از شاوشنک

کتاب رهایی از شاوشنک

اثر فرانک دارابانت از انتشارات فارابی


 کتاب فیلم مستند

کتاب فیلم مستند

اثر همایون امامی از انتشارات ساقی


 کتاب زن ستمدیده

کتاب زن ستمدیده

اثر مارینا کارر دانکوس از انتشارات البرز


 کتاب عصر امروز

کتاب عصر امروز

اثر ایوب آقاخانی از انتشارات موغام


 کتاب خاطرات

کتاب خاطرات

اثر داوید فوئنکینوس از انتشارات هیرمند


 کتاب دنیای درام

کتاب دنیای درام

اثر مارتین اسلین از انتشارات هرمس