کتاب خاطرات عشق از دست رفته

اثر اریک امانوئل اشمیت از انتشارات قطره - مترجم: شهلا حائری-درام

آخرین کتاب اریک امانوئل اشمیت، روایتی است شاعرانه و صمیمانه از سوگ مادر، خاطرات، کودکی، حسرت ها و خوشی ها. روایت دست و پا زدن در اندوهی تسکین ناپذیر، که خیانت است به مادری که طعم شیرین زندگی، شادی، هنر و عشق را به او آموخت و تلاشی است نفسگیر، برای به جا آوردن وظیفه ای که خواستِ مادر بود: وظیفه ی خوشبخت بودن.


خرید کتاب خاطرات عشق از دست رفته
جستجوی کتاب خاطرات عشق از دست رفته در گودریدز

معرفی کتاب خاطرات عشق از دست رفته از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خاطرات عشق از دست رفته


 کتاب فیلم مستند
 کتاب زن ستمدیده
 کتاب عصر امروز
 کتاب خاطرات
 کتاب دنیای درام
 کتاب راهنمای نویسندگان درام